hinh 2 hinh 1
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Email : phathocviet@gmail.com
Hotline : 0924.268.954
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO

BỘ SÁCH

MỘT CÁCH TRÌNH BÀY NHỮNG ĐIỀU ĐỨC PHẬT THUYẾT GIẢNG


Tháng 9-2015, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt bạn đọc bộ sách “Một cách trình bày những điều Đức Phật thuyết giảng” với tập “Dẫn nhập” và bốn tập “Trình bày Anguttara Nikāya” của tác giả Trương Công Dũng. Đây là ứng dụng kết quả công trình nghiên cứu học thuyết của Đức Phật (Phật học) của hai tác giả Trương Công Dũng và Đặng Đức Trọng. Công trình này tiếp cận học thuyết của Đức Phật từ các hiểu biết của khoa học ngày nay và trình bày bằng tiếng Việt ngày nay.

Từ trước đến nay tất cả các sách kinh điển và nghiên cứu Phật học ở Việt Nam đều sử dụng các thuật ngữ Phật học Hán-Việt, có nguồn gốc là các thuật ngữ do người Trung Hoa mặc định ý nghĩa theo trình độ hiểu biết của họ. Đây là bộ sách đầu tiên của người Việt Nam trình bày những điều Đức Phật thuyết giảng bằng tiếng Việt ngày nay, với các thuật ngữ được xác định ý nghĩa theo trình độ hiểu biết của người Việt ngày nay. Đây cũng là lần đầu tiên trên thế giới mà những điều Đức Phật thuyết giảng được lĩnh hội một cách có hệ thống, từ trình độ hiểu biết của khoa học hiện đại.

Bộ sách này do đó cần được tất cả những ai có ý thức trách nhiệm đối với sự phát triển của dân tộc Việt Nam xem xét kỹ lưỡng và đánh giá, bởi vì Phật học vốn là phần quan trọng nhất trong các nội dung hiểu biết truyền thống của dân tộc. Việc xem xét nhằm đưa ra các kết luận công nhận, hoặc phủ nhận, hoặc góp ý bổ sung cho hoàn chỉnh.

Khi đã được đông đảo người dân Việt Nam đóng góp ý bổ sung để hoàn chỉnh thì các nội dung Phật học được lĩnh hội từ trình độ hiểu biết của khoa học ngày nay và trình bày bằng tiếng Việt ngày nay sẽ:
- Cần thiết đối với những người lãnh đạo quốc gia, vì nó chứa đựng các nội dung hiểu biết truyền thống của dân tộc và phù hợp với hướng phát triển tất yếu của khoa học. Từ những nội dung hiểu biết này, những người lãnh đạo quốc gia có thể đề ra các chính sách hợp lý để điều hành và quản lý xã hội, nếu như họ muốn giữ vững sự ổn định xã hội và phát triển đất nước một cách hài hòa, thông qua sự tự điều chỉnh liên tục ở mọi bộ phận cấu thành xã hội.  
- Cần thiết cho những người vốn theo các trường phái Phật giáo khác nhau ở Việt Nam, vì từ đây họ có thể góp sức xây dựng một hệ thống hiểu biết thống nhất cho Phật giáo Việt Nam.
- Cần thiết cho những người vốn theo các tôn giáo hoặc ý thức hệ tư tưởng khác, vì đây là dịp để cho họ xem xét và thẩm định lại tín ngưỡng của mình.
- Cần thiết cho các nhà khoa học vì sự sáng suốt của Đức Phật thì cao hơn là tư duy khoa học.  
- Cần thiết cho tất cả mọi người vì các hiểu biết của Phật học là cơ sở để cho mọi người phát triển nhận thức hành vi và tự điều chỉnh hành vi.
*
Tập “Dẫn nhập” (520 trang) của bộ sách gồm 5 phần:
- Bối cảnh và biện luận (45 trang)
- Tiểu sử Đức Phật (15 trang)
- Giới thiệu sơ lược nội dung Phật học (260 trang)
- Sơ lược lịch sử Phật giáo và một số vấn đề (80 trang)
- Đối chiếu và giải thích một số thuật ngữ Phật học (104 trang)
Bạn đọc có thể tham khảo phần Bối cảnh và biện luận của tập “Dẫn nhập” và một số tiểu mục của các tập “Trình bày Anguttara Nikāya” trên trang web này.

CÁCH THỨC ĐẶT MUA SÁCH

Sách có bán tại các nhà sách thuộc hệ thống phát hành sách của Cty Phương Nam. 

PHẬT HỌC VIỆT NAM

MUA SÁCH TRỰC TUYẾN
Bộ sách mới phât học
   Tháng 9-2015, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho ra mắt bạn đọc bộ sách “Một cách trình bày những điều Đức Phật thuyết giảng” với tập “Dẫn nhập” và bốn tập “Trình bày Anguttara Nikāya” của tác giả Trương Công Dũng. Đây là ứng dụng kết quả công trình nghiên cứu học thuyết của Đức Phật (Phật học) của hai tác giả Trương Công Dũng và Đặng Đức Trọng. Công trình này tiếp cận học thuyết của Đức Phật từ các hiểu biết của khoa học ngày nay và trình bày bằng tiếng Việt ngày nay.    Từ trước đến nay tất cả các sách kinh điển và nghiên cứu Phật học ở Vi..
600,000VND